Portrait Of Sarvepalli Radhakrishnan

Collection: K.V.AFS Laitkor Peak, Shillong
2001